Λίγα λόγια για το σύλλογο

Ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Νεφρικές Ασθένειες "ΕΛΠΙΔΑ" είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο. Ιδρύθηκε το 1986 και έχει έδρα το Δήμο Ζωγράφου Αττικής. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α. ΜΕ Α.) και είναι ενταγμένος στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


Μέλη του συλλόγου

Τακτικά μέλη είναι:

  • Γονείς, κηδεμόνες και συγγενείς των παιδιών με νεφρικές ασθένειες μέχρι τρίτου βαθμού
  • Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που ασχολείται με την νοσηλεία, τη θεραπεία και την φροντίδα αυτών των παιδιών
  • Φίλοι του Συλλόγου. Ως φίλοι λογίζονται άτομα, τα οποία εμπράκτως έχουν αποδείξει το ενδιαφέρον τους για την επίτευξη του σκοπού του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Επίτιμα μέλη γίνονται άτομα που συντελούν στην επιτυχία των στόχων του Συλλόγου προσφέροντας σ αυτόν ιδιαίτερες υπηρεσίες.

Πόροι του συλλόγου

Πόροι του Συλλόγου είναι: οι εισφορές μελών , κρατικές ή άλλες επιχορηγήσεις, δωρεές και κάθε κληρονομιά ή κληροδοσία.